กล้องวงจรปิด AHD คืออะไร

   AHD หรือ Analog High Definition  เป็นระบบกล้องวงจรปิดอนาล็อก ที่มีความละเอียดสูง สามารถส่งสัญญาณไปในสายเคเบิลได้ไกลถึง 500 เมตร บนสายเคเบิ้ลกล้องอนาล็อกทั่วไป ที่รู้จักกันดีคือ สาย RG โดยใช้เทคโนโลยีที่พัฒนา จากเทคโนโลยี Y/C ของระบบภาพ TV, เทคโนโลยีการกรองสัญญาณ, เทคโนโลยีการลดสัญญาณรบกวน 3D Noise ทำให้ได้ภาพ ที่มีความละเอียดสูง และระบบ AHD จะไม่มีการบีบอัด หรือการเข้ารหัสทำให้ภาพที่ได้เป็น Real-Time ไม่มีการหน่วง ของสัญญาณ ในการส่งสัญญาณ และเมื่อเปรียบกับสัญญาณ CVBS ที่มีความละเอียดเท่ากัน แต่คุณภาพของภาพ ของ AHD ดีกว่า อีกทั้งระบบเป็นแบบเปิดสามารถใช้งานกับ กล้องและเครื่องบันทึกที่เป็น AHD เหมือนกันได้

ในส่วนของ Chip ประมวลผลเป็น Next Chip ผู้ผลิตชั้นนำจาก เกาหลี ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการกล้องวงจรปิด ได้มีการพัฒนา และกระจายเทคโนโลยีไปยังผู้ผลิตกล้องวงจรปิดชั้นนำ จึงทำให้กล้องวงจรปิดระบบ AHD จะออกสู่ตลาดกล้องวงจรปิดจำนวนมาก ทำให้มั่นใจได้ว่า จะเป็นระบบกล้องวงจรปิด อีกระบบที่เข้ามาทดแทนระบบอนาล็อกแบบเดิม   

 Copyright © 2016 - TCTVKARN All rights reserved.