กล้องวงจรปิด IP Camera คืออะไร

กล้อง IP Camera คือกล้องวงจรปิดประเภทหนึ่ง ที่รวมความสามารถของกล้องวงจรปิดและความสามารถบางประการของคอมพิวเตอร์เอาไว้ด้วย ความสามารถที่ว่าเหมือนกับคอมพิวเตอร์ก็คือความสามารถด้านเครือข่าย IP Cam จะมีเลข IP แยกแต่ละกล้อง (คล้ายๆเลขที่บ้านใช้บอกว่า เครื่องแต่ละเครื่องอยู่ที่ไหนบนระบบเครือข่าย) ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Network ที่บ้าน ที่ออฟฟิส หรือสำนักงานได้ด้วย

 
Copyright © 2016 - TCTVKARN All rights reserved.